Voor wie is Osteopathie?

Osteopathie is voor alle leeftijden, van baby tot volwassene. U kunt met uiteenlopende klachten bij de osteopaat terecht, zoals klachten van het bewegingsapparaat, klachten in borst- en buikholte, maar ook met algemene klachten. Hieronder staat een opsomming van een aantal klachten

Wat behandeld een osteopaat bij volwassenen?

Bij veel van onderstaande klachten kan osteopathie ondersteunend en/of verlichtend werken. Slaat de behandeling na 4 x niet aan, dan kijken we samen waarom dit niet het geval is en verwijs ik indien nodig (terug) naar de huisarts.

 • (Chronische) klachten van rug, nek, ledematen, gewrichten
 • Stijfheid
 • (Terugkomende) sportblessures, verstuikingen
 • Bekkenklachten, klachten van de stuit
 • Kaakklachten
 • Terugkerende holte-ontstekingen.
 • Hoofdpijn, migraine, aangezichtspijn
 • Algemene buikklachten, verteringsklachten, obstipatie
 • Maag- en darmklachten
 • Klachten na buikoperaties
 • Menstruatieklachten, bekkenbodemklachten
 • Vermoeidheidsproblematiek
 • Klachten tijdens en na de zwangerschap, bevalling

Tijdens de behandeling kunnen de handgrepen variëren van subtiel tot stevig. De osteopaat behandelt niet alleen op de plek van de klacht, maar ook op andere plaatsen. Zo kan het dat de osteopaat bij een klacht van de voet de rug losmaakt en bijvoorbeeld bij een buikklacht de schedel behandelt.De duur van een behandeling kan variëren van 45 minuten tot een uur. De osteopaat zal uitleg geven, daar waar mogelijk en zal indien nodig oefeningen meegeven en adviezen met betrekking tot voeding en leefstijl.

Wat behandeld een osteopaat bij kinderen?

Bij veel van onderstaande klachten/ontwikkelingsproblemen kan osteopathie ondersteunend en/of verlichtend werken. Slaat de behandeling na 4 x niet aan, dan kijken we samen waarom dit niet het geval is en verwijs ik indien nodig (terug) naar de huisarts. 

 • Ontroostbaarheid
 • Asymmetrie van het aangezicht (kleiner oog, scheve stand van de mond, verschillende
  positie van beide oren)
 • Afgeplatte schedel (posterieure plagiocephalie)
 • Schedelvervorming zonder dat er sprake is van een craniosynostosis (niet aangelegde of dichte
  schedelnaad)
 • Slaapstoornissen
 • Onrust
 • Verhoogde schrikachtigheid
 • Grote onrust bij aan- en uitkleden
 • Steeds naar de oren pakken
 • Hoofd niet mogen aanraken
 • Overstrekken
 • Voorkeurshouding
 • Stijve heupjes
 • Negeren van één kant van het lichaam
 • Vertraagde ontwikkeling nek- en hoofdmotoriek
 • Moeilijk drinken
 • Veelvuldig verslikken
 • Veelvuldig hikken
 • Reflux/veel spugen
 • Moeilijk boeren
 • Obstipatie, darmkramp, diarree
 • Onregelmatige ademhaling, snurken
 • Terugkerende oorontstekingen
 • lui oog, verminderde motoriek ogen zonder structurele afwijkingen
 • Moeilijkheden met spraak, tongmotoriek
 • Evenwichtsproblemen, houterige motoriek
 • Hoofdpijn
 • Buikpijn

Kinderen vragen speciale aandacht binnen zowel de geneeskunde als de osteopathie. Een kind is geen kleine volwassene. Er zijn vele aspecten in de behandeling van een kind anders dan bij een volwassene omdat kinderen volop in ontwikkeling zijn, zowel mentaal als fysiek. Elke ontwikkelingsfase vraagt een specifieke benadering, heeft zijn eigen kenmerken en kinderziekten. Een baby is anders dan een peuter en een peuter is weer anders dan een kleuter of een puber. Als er een probleem in één van de facetten van de ontwikkeling optreedt heeft dit gevolgen voor de totale ontwikkeling van het kind. Elk kind vraagt dan ook zijn eigen unieke benadering!

Kinderen ervaren de osteopathische behandeling in het algemeen als aangenaam, omdat er met zachte mobilisatietechnieken wordt gewerkt. Soms huilt een kind. Dat kan zijn omdat het spannend is, maar heeft bij kleine kinderen vaak te maken met het moe worden van de behandeling. Kinderen die overprikkeld binnenkomen behandel ik de eerste keer vaak kort. Zo pas ik elke keer de duur en intensiteit aan op het kind.  

Een bezoek bij de osteopaat is een nieuwe beleving voor het kind én vaak ook voor de ouders. Een kind is nieuwsgierig en daarom is het goed om uw kind voor te bereiden op het osteopathisch onderzoek en de behandeling. Vertel hem of haar dat jullie naar Fieneke gaan en vertel ook waarom.

Bij de behandeling van kinderen zoek ik samen met de ouder en het kind naar behandelposities, waarbij het kind zich comfortabel en veilig voelt. Dit kan betekenen dat het kind op de behandelbank ligt of bij de ouder op schoot zit of bij mij op schoot. 

Denk eraan om een speelgoedje, een speen of een flesje drinken mee te nemen. Tijdens de behandeling vraag ik soms aan de ouder om het kind wat af te leiden door bijvoorbeeld een boekje voor te lezen, zodat ik me kan concentreren op de behandeling.

Veiligheid voor alles. Wanneer het eerste consult er aanleiding toe geeft, stuur ik direct door naar de huisarts. Osteopathie is aanvullend en geen vervanging voor de huisarts en de reguliere medische behandeling.

Neem telefonisch contact op 0627066092 of mail info@osteopathienoord.nl